14 augustus 2008

Jongerenproductie: YouthParty 17 augustus 14.00-20.00
Sinds januari 2008 verzorgt Civic Zeeburg in Stadsdeel Zeeburg de uitvoering van het welzijnswerk, het jongerenwerk, de maatschappelijke dienstverlening, het peuterspeelzaalwerk en nog een aantal functies. Civic Zeeburg doet dit in de drie zeer verschillende wijken van Zeeburg: de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied en IJburg. Het Stadsdeel Zeeburg is opdrachtgever van Civic Zeeburg. Voor het stadsdeel is Civic Zeeburg partner in de vernieuwing van het sociale domein. De mensen van Civic Zeeburg volgen trends en zoeken naar kansen om expertise en middelen naar Zeeburg te halen.

Al enige tijd zijn jongerencoaches van Civic Zeeburg in gesprek met de jongeren van IJburg om een nieuwe methodiek te introduceren. Een methodiek op basis van de vraag van jongeren, maar ook de inzet van de jongeren om het zelf te produceren, ondersteunt door jongerencoaches van Civic Zeeburg. Sinds februari 2008 organiseren Civic Zeeburg en Het Blauwe Huis een wekelijks jongerenspreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt samen met de jongeren van IJburg gewerkt aan de invulling van het productiehuis.

Na een aantal kleine producties in zijn de jongeren klaar voor een grotere productie. De groep heeft een brainstormsessie gehad waarin zij tot besluit zijn gekomen om een feest te organiseren voor IJburg. Het doel van de productie is de buurt laten zien dat ze meer in hun mars hebben en dat ze positieve dingen willen doen voor hun eigen buurt. Daarom hebben zij er voor gekozen om op 17 augustus een festival te organiseren in het Diemerpark. Dit zal gelijktijdig plaatsvinden met het Spektakel op IJburg, dat georganiseerd wordt door Theatraal IJburg. Tijdens deze dag is er een voetbaltoernooi, een pannakooi, een jongerenpodium met opkomend talent en exotisch eten. Het feest vindt plaats van 14.00-20.00.

De jongeren zijn een samenwerking aan gegaan met lokale organisaties zoals: Life and Kicking, Het Blauwe Huis, Civic Zeeburg en Ucee Station. Tijdens de dag zullen ze met ondersteuning van professionals de dag vormgeven. Hierin dragen vooral de jongeren de verantwoording omdat het immers hun feest is.

Voor meer informatie over de samenwerkingspartners kunt u terecht op:

www.lifeandkicking.nl
www.civiczeeburg.nl
www.uceeamsterdam.nl
www.blauwehuis.org
www.wijbouwenzelf.blogspot.com

22 juli 2008

Zomertoer Civic

Vanaf woensdag 23 juli 2008 start Civic Zeeburg met een zomertoer in Zeeburg. Check de flyer op www.uceeamsterdam.nl! Op IJburg vindt vanaf 23 juli 14.00-17.00 de workshops “Rap for pro’s to be” plaats in Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13.

Inschrijven is gratis en kan per e-mail l.tielemans@civiczeeburg.nl of bellen met 06-21883566. Je kunt je ook op de dagen zelf inschrijven. Let op bij tien deelnemers zit de workshop vol!!

Graciano, Linda, Erik, Mohammed, Said
Civic Zeeburg
Team 12+


"Rap for pro's to be" vindt plaats in samenwerking met Het Blauwe Huis als een voorproductie en in het kader van het jongerenspreekuur "Do you wanna work it?".

In navolging van het project de Chill-ROOM en in afwachting van de oplevering van het productiehuis organiseren Civic Zeeburg en Het Blauwe Huis een wekelijks jongerenspreekuur Do you wanna work it?. Vanaf 15 februari 2008 vindt dit spreekuur iedere vrijdagmiddag van 16.00-19.00 plaats in Het Blauwe Huis. Tijdens dit spreekuur wordt samen met de jongeren van IJburg gewerkt aan de invulling van het productiehuis en zijn de eerste producties van start gegaan.

01 juli 2008

Do you wanna work it?

Kom jouw productiehuis inrichten!

In het najaar 2008 wordt een productiehuis voor jongeren op IJburg geopend. We zoeken jongeren die samen met een binnenhuisarchitect en fotograaf willen werken aan een ontwerp voor de inrichting van het productiehuis. In juli komen er vijf gratis workshops.

Wil je meedenken over het productiehuis? Kom dan naar de startbijeenkomst op dinsdag 8 juli 2008 van 16.00-18.00 in Het Blauwe Huis aan de Willy Mullenskade 13 en geef je op via info@blauwehuis.org.
Meer info over het wekelijkse jongerenspreekuur (vrijdags van 16.00-18.00), de workshops of het toekomstige productiehuis vind je op: www.wijbouwenzelf.blogspot.com.

Do you wanna work it? is een project van Civic Zeeburg in samenwerking met Het Blauwe Huis. Het is een vervolg op het project de Chill-ROOM en is bedoeld om samen met de jongeren van IJburg te werken aan de invulling van het toekomstige productiehuis.

27 juni 2008

Ondertekening Convenant Productiehuis

Op woensdag 25 juni 2008 16.00 vond de feestelijke ondertekening plaats van het convenant Productiehuis voor jongeren op IJburg.


Persbericht stadsdeel Zeeburg: 27 juni 2008

Corporaties IJburg huren pand voor activiteiten jongeren.
Maar liefst álle woningcorporaties van IJburg en een commerciële partner hebben samen een pand ter beschikking gesteld voor activiteiten voor jongeren. In dit zogeheten productiehuis gaan de IJburgse jongeren leuke en leerzame activiteiten ontwikkelen na schooltijd. Civic is verantwoordelijk voor het activiteitenaanbod. In september 2008 wordt het productiehuis aan de Diemerparklaan 90 op IJburg feestelijk geopend. De jongeren van IJburg zijn nu bezig met de inrichting van het pand en de voorbereiding voor de opening.

Woningcorporatie De Alliantie investeert 72.000 euro in het pand voor de verbouwing. Toen De Alliantie de overige corporaties op IJburg vroeg om ook deel te nemen aan dit initiatief, reageerden zij allen enthousiast. Zij delen nu de huurkosten van ongeveer 5.000 euro per jaar voor een gegarandeerde periode van vijf jaar. Het bedrijfsfpand is 150 m2 begane grond.

Stadsdeelwethouder Fatima Elatik zei bij de ondertekening van het Convenant Productiehuis: "Wij als stadsdeel Zeeburg hebben hele goede ervaringen met de woningcorporaties. Het is geweldig dat zij nu de zorg voor de jongeren hier op IJburg met ons delen door concreet meewerken aan een pand, waar de jongeren leuke zinvolle producties organiseren. Zodat deze jongeren een goede en gegarandeerde toekomst tegemoet gaan."

Het stadsdeel, Civic, stichting de Alliantie, woningbouwvereniniging Het Oosten, Amvest BV en woonstichting De Key en stichting Ymere ondertekenden vervolgens het convenant.

Organisatie activiteiten.
Civic gaat de activiteiten voor de jongeren organiseren. De jongerencoaches staan bol van de leuke plannen. Het gaat hierbij om talentontwikkeling van de jongeren, en niet alleen om het bezighouden. Jongeren gaan leren waar hun krachten en talenten om deze later te kunnen gebruiken bij hun eerste stappen in de maatschappij.

24 juni 2008

Hangjongeren op IJburg


AT5 maakte op 24 juni 2008 een reportage over hangjongeren op IJburg:
“Bewoners van het Pieter Holmplein op het Steigereiland op IJburg ergeren zich aan de jongeren die 's avonds op hun hofje rondhangen. Op het pleintje wordt gevoetbald en regelmatig wordt het straatmeubilair vernield. De keien in de ontworpen vijvers zijn inmiddels weggehaald omdat de jongeren er de ruiten van de bedrijfsruimten mee ingooien. Omdat er nog geen huurder is worden de ruiten al niet meer vervangen.”

http://www.at5.nl/media/at5nieuws_item.asp?newsid=35908
of
http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=35908

01 juni 2008

Productie ‘kennismakingsfeest op IJburg’

Sinds een paar weken werken jongeren samen met Civic Zeeburg aan de productie: ‘Kennismakingsfeest op IJburg’. In de zomervakantie 2008 willen de jongeren voor de buurt een kennismakingsfeest organiseren voor jong en oud en voor zichzelf natuurlijk.

Wil je meewerken aan de voorbereidingen van het feest of op de dag zelf meehelpen? Kom dan op vrijdagen om 16.00 naar het jongerenspreekuur in Het Blauwe Huis.

28 maart 2008

Jongeren maken rap over IJburg

Op vrijdag 28 maart 2008 hebben jongeren tijdens het spreekuur een eerste (productie)rap gemaakt over wonen op IJburg. Vooraf hebben de jongeren gewerkt aan het schrijven van een tekst. Onder begeleiding van jongerencoach Graciano en Delarick’s, die zijn mobiele geluidsstudio meenam naar Het Blauwe Huis, werd in twee middagen de rap opgenomen en gemixt.

De rap is te beluisteren via de website van Radio Ruisriet: http://m2mstreamtime.org
of direct via de volgende link: http://m2m.streamtime.org/index.php/2008/rapping-in-the-blue-house/

08 februari 2008

Do you wanna work it?


Wij bouwen door! Vrijdag 15 februari start Civic Zeeburg in Het Blauwe Huis met een wekelijks jongerenspreekuur om met de jongeren van IJburg te werken aan het toekomstige productiehuis.

Hoe dope moet jouw productiehuis worden op IJburg?
Wij zijn op zoek naar jou om met ons dat ding te regelen.
Wil jij hier energie insteken en met ons je eigen spot maken!

Kort gezegd zijn wij op zoek naar enthousiaste jongeren uit IJburg die in een teamverband mee willen denken over de richting en de mogelijkheden van jouw productiehuis.

Ben jij die teamplayer??? Check dan de eerste bijeenkomst op vrijdag 15 februari vanaf 16.00. Je kunt vanaf dan elke vrijdagmiddag van 16.00-19.00 terecht. Leeftijd: 12 t/m 23 jaar.


Do you wanna work it? is een project van Civic Zeeburg en Het Blauwe Huis in het kader van Parade der Stedelijkheid. Het Blauwe Huis is een project van Jeanne van Heeswijk i.s.m. Dennis Kaspori en Hervé Paraponaris, tot stand gekomen met steun van AFK, de Alliantie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Digitale Pioniers, ECF, Mondriaan Stichting en het VSB Fonds.

Het Blauwe Huis
Willy Mullenskade 13
1087 KH, Amsterdam
www.blauwehuis.org

29 januari 2008

Sporten sporthal IJburgcollege

Elke dinsdag en zondagavond van 19.00-22.00 in de sporthal van het IJburgcollege. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen op beide dagen binnenlopen en meedoen met de sportactiviteiten.

Eind 2007 zijn er gesprekken gevoerd met het stadsdeel Zeeburg en het IJburgcollege over gebruik van de sporthal door jongeren. Vanaf 29 januari 2008 is het zover en wordt er elke dinsdag en zondag van 19.00-22.00 gesport in de sporthal van het IJburgcollege onder begeleiding van jongerenassistent Clarence Samuel.

Vanaf 15 april 2008 vinden de sportactiviteiten op dinsdagen plaats onder begeleiding van Yin van Bureau Sport en Recreatie en Civic jongerencoach Graciano Loswijk en op zondag onder begeleiding van jongerencoach Mohamed Annasla.

22 januari 2008

Jongerenspreekuur Do you wanna work it?

Jongeren maken kennis met Civic Zeeburg

Op 22 januari 2008 vond er een eerste kennismaking plaats met Civic Zeeburg in Het Blauwe Huis met Ihreen de Vries en Mohamed Annasla. Jan Heunen en Richard Yeboah die de afgelopen maanden, namens stadsdeel Zeeburg, Welschen e.a. en Het Blauwe Huis, met de jongeren samenwerkten, droegen hun werkzaamheden officieel over. Civic Zeeburg is vanaf januari 2008 de nieuwe welzijnsaanbieder in Zeeburg en zal o.a. met de jongeren van IJburg aan het toekomstige productiehuis werken.

Voor meer info over Civic Zeeburg en jongerenproducties:
http://www.civiczeeburg.nl/content.php?var_content=6

03 januari 2008

Een productiehuis voor jongeren

Sinds oktober 2007 zijn eerste gesprekken gevoerd met het stadsdeel Zeeburg, Welschen e.a. en andere partijen over een vervolg voor het project de Chill-ROOM en zijn de eerste ideeën voor een productiehuis besproken. Vanuit de Alliantie en het stadsdeel wordt nu gezocht naar mogelijkheden voor een tijdelijke locatie en financiering.

01 december 2007

Samenhangen


Met het afsluiting van de ‘Pump Up The Blue’ gaat ook the Chill-ROOM dicht.

Op zaterdag 1 december vindt om 15.00 al weer de laatste activiteit plaats van het kunstproject ‘Pump Up The Blue’ van Hervé Paraponaris. Een half jaar lang heeft het kunstwerk in het Castellum (Blok 35) om Het Blauwe Huis heen gestaan en gedurende deze periode hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden zoals de ‘Sustainable Skybox’ van 2012 Architecten, ‘Blauwe Huis Cinema’ met Pluk de Nacht, een theatervoorstelling van Theatraal IJburg en natuurlijk de ‘Chill-ROOM’ van de jongeren van IJburg.

Om het project af te sluiten bent u van harte welkom om nog één keer het werk in zijn huidige vorm te bekijken, van het spectaculaire uitzicht te genieten of gewoon om samen te komen hangen. Natuurlijk zorgen we dat er buiten iets warms is, maar ook binnen is er een hapje en een drankje. Daarnaast is er de eindpresentatie van de ‘Chill-ROOM’, het kunstproject van Ingrid Meus waarbij zij met jongeren gewerkt heeft aan het definiëren en ontwikkelen van een eigen plek op het eiland. Ook zijn er optredens en muziek. We gaan er dan ook uit met een knal!

Pump Up The Blue is een project van Hervé Paraponaris voor Het Blauwe Huis, tot stand gekomen dankzij het AFK, Vinkbouw Nieuwkoop en Reco en met steun van de Alliantie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Digitale Pioniers, de ECF en het VSB Fonds.

27 november 2007

Sporthal IJburgcollege

Sinds oktober zijn er gesprekken met de diverse sportpartijen in IJburg om te kijken welke mogelijkheden er zijn om in de winter gebruik te kunnen maken van de nieuw te bouwen sporthal. Na een eerste oriëntatie met de Gymdocent van het IJburg College, zijn er afspraken gemaakt om een sportraadje op te zetten bestaand uit leerlingen van het IJburg College, die op IJburg wonen en jongeren uit IJburg die niet daar op school zitten.

Na de oplevering van de Sporthal kunnen de jongeren elke dinsdag van 18:00 tot 22:00 uur gebruik maken van de sporthal.

Er liggen nu een aantal plannen om jongeren te laten sporten en kennis te laten maken met andere sporten.

Het is nu wachten op de oplevering van de Sporthal…. Vooralsnog

opleveringsdatum 1 december 2007

26 november 2007

Hoe nu verder?

Verslaag over afsluiting Chill-ROOM project.

Hoe wil stadsdeel Zeeburg verder met jeugdbeleid op IJburg?


Recente geschiedenis

In maart 2007 werden ondergetekenden door bureau Welschen e.a. gevraagd iets te doen aan de overlast door jongeren bij de voetbalkooi bij de Olympus school. Vóór die tijd was er ook wel iets gebeurd, maar van jongeren hoorden we daar niets over. De resultaten van onze eerste contacten in maart en april, hebben we al meerdere malen in nieuwsbrieven e.d. bekend gemaakt; dat waren een 5 mei voetbal toernooi, een partijtje kooivoetbal tegen de Alliantie én een overleg bij de kooi met de Wethouder Jeugd, Fatima Elatik. Bij dat gesprek was ook een manager van de Alliantie aanwezig; hij wilde prob
eren andere woningbouwcorporaties van IJburg zover te krijgen dat ze met hem zouden investeren in jeugd. Zijn harde eis was: de overheid moet voorop gaan, zíj is verantwoordelijk voor jeugdbeleid.

Chill-ROOM

In juni brachten we een aantal jongeren in contact met Het Blauwe Huis, waar een begin gemaakt zou worden met het kunstproject: Pump Up The Blue. Men wilde graag jongeren mee laten doen in dat project, waarbij Het Blauwe Huis in de steigers werd gezet om in en vanuit die steigers allerlei activiteiten te ontplooien. In overleg tussen Blauwe Huis kunstenaar Ingrid Meus en jongeren werd het plan voor een Chill-ROOM geboren; een plekkie van 3 bij 3 meter waar men elkaar kon ontmoeten om te werken aan een jongerenplek op IJburg, maar natuurlijk ook om Playstation spelen of een muziekje lui
steren. In juli werd ie geopend.

In de tussentijd probeerden wij samen met Het Blauwe Huis verder te gaan met activiteiten organiseren. We wilden iets gaan doen met en voor ouders, toen we merkten dat vooral moeders zeer geïnteresseerd waren in wat er wel en niet gebeurde. We wilden buiten activiteiten gaan doen, want het was zomer. En na de zomer zijn we contacten gaan leggen op het gebied van sport, met het IJburg college en bijvoorbeeld ook met een belangrijk iemand als de buurtregisseur. Een poging om geld bij het jongerenfonds Pekoenja los te peuteren liep helaas spaak en ook de plannen om bij het stadsdeel een en ander te scoren verliepen langzaam. Een aantal jongeren heeft nog een leuke ervaring én bijverdienste gehad door mee te werken aan een ander kunstproject van Het Blauwe Huis: het Autohotel, er is regelmatig gefilmd, er is gewerkt aan een overzicht van lege bedrijfsruimtes en er is inmiddels een presentatie in de stadsdeelraad gehouden. Op 15 november voerden drie jongeren en een moeder een gesprek met wethouder Elatik in het stadsdeel kantoor over de toekomst. Mevrouw Elatik luisterde naar de wensen en ideeën en legde nogmaals uit wat zij verstaat onder een productiehuis.


Op 1 december is het over met het kunstproject van Het Blauwe Huis: de steigers verdwijnen en daarmee komt er ook meteen een einde aan de Chill-ROOM, omdat die een onderdeel was van dat kunstproject. Met een zelf georga
niseerd feestje en een optreden van de band van stagiair Clarence wordt op zaterdagmiddag 1 december de Chill-ROOM uitgeluid.

Productiehuis

Het stadsdeel zet de lijn van ‘zelf dingen doen’ voort onder de naam: Productiehuis. De Alliantie en anderen zijn aan het zoeken naar een ruimte, en de financiering daarvoor, waar jongeren aan de slag kunnen om hun eigen wensen te organiseren. Men kan er uitwisselingen met andere jongeren in binnen- of buitenland organiseren, sporttoernooien voorbereiden, schoolprojecten uitvoeren of ook ergens een ontspanningsactiviteit organiseren bijvoorbeeld.

Samenwerking op alle fronten

Het is duidelijk dat het nog enkele jaren gaat duren voordat er een vrije tijd centrum is voor IJburg, daar zit dus nog een bottleneck , maar daarnaast is Zeeburg net als heel Amsterdam zwaar op de lijn van: zélf doen. Dat is het (WMO) beleid voor volwassenen, dat geldt voor kinderen en dat gebeurt dus ook voor jongeren.
Daarom besteden we ook veel aandacht aan het leggen van goede relaties met sport en spel Zeeburg bijvoorbeeld omdat zij straks de nieuwe sporthal beheren, waarin ook tijd voor jongeren is gereserveerd en met het IJburg College, waarin van alles mogelijk is.

Medewerkers gezocht

Over heel IJburg gaan we jongeren zoeken, die een rol willen spelen in het organiseren en opbouwen van dat productiehuis en hopelijk kunnen we daarna snel aan de slag met allerlei activiteiten.Jan Heunen en Richard Yeboah


10 november 2007

Bewoners over de Chill-ROOMDe aankondiging van de komst van de Chill-ROOM bij Het Blauwe Huis leverde veel commotie op in Blok 35, waarna een serie debatten en meer persoonlijke gesprekken volgden. Na 5 maanden ging Ingrid met een aantal jongeren huis aan huis langs om te vragen hoe men er over de Chill-ROOM dacht.

Vraag 1 - Was u huiverig / ongerust toen bekend werd dat de Chill-ROOM zou komen?

1 - Ongerust.
2 - Heel huiverig.

3 - Wat is de Chill-ROOM?

4 - Niet ongerust.
5 - Nee, het juist goed dat er iets voor de jongeren gedaan wordt.

6 - Ik was erg ongerust.

7 - Helemaal niet ongerust.

8 - Nee niet echt.

Vraag 2 - Nu 5 maanden later, heeft u last van de Chill-ROOM?

1 - Niet echt last van.
2 - Geen last, maar zo'n Chill-ROOM hoeft niet van mij. Waarom moeten de jongeren een hangplek krijgen? Wij zochten vroeger ook onze eigen plek.

3 - In ieder geval geen enkele last. Ik heb geen bezwaar. Ik vind het juist een goed initiatief.

4 - Toevallig gister. Toen liep er een hele horde omhoog in de steigers. Maar goed, geen last. Die mensen hebben ook hun plek nodig.

5 - Ach hier en daar wat rotzooi, maar verder merk ik nooit wat van de Chill-ROOM zelf. Ik vind dat we het jongerenprobleem veel te groot maken. We zoeken te veel problemen die er niet zijn.
6 - Ik ben nog steeds ongerust. Ik voel me niet veilig en al helemaal niet als ik de buitendeur op een kier laat staan.

7 - Naja, soms hoor je een geluid en dan hoop je dat het niet te lang door blijft gaan. Ik werk thuis vandaar. Maar ik vind het een geslaagd en erg leuk project.

8 - Tja ach, wat brommertjes die herrie maken. Verder zeker geen last. Ik hoop dat de jongens het naar hun zin hebben.

25 oktober 2007

Chill-ROOM vergadering

Inmiddels draait de Chill-ROOM drie maanden en zijn we benieuwd wat de jongeren tot nu toe van de Chill-ROOM vinden: Wat vinden jullie van de Chill-ROOM? Zijn de verwachtingen en wensen uitgekomen? Wat ontbreekt nog? Wat willen jullie de laatste twee maanden nog organiseren? Wat zijn reacties van bewoners?

De jongeren zijn erg blij met de Chill-ROOM. Eindelijk een plek voor henzelf, ook al is deze maar 10m2 groot. De aanwezigen bij de vergadering geven aan dat de groep sinds het ontstaan van de Chill-ROOM hechter is geworden. Ook buiten de openingstijden van de Chill-ROOM spreken zij af om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan. Volgens Omar is de overlast sinds de Chill-ROOM afgenomen. Vooraf kwam de politie wel 30 keer. In de afgelopen 3 maanden is deze maar 3 keer langsgeweest. Jongerenwerker Jan Heunen bevestigt dat de buurtregisseur ook tevreden is met de gang van zaken op IJburg.

Irene vertelt dat er volgende week een gesprek gaat plaatsvinden met het Stadsdeel Zeeburg over een mogelijk vervolg. Wat kunnen we namens de jongeren meenemen naar dat gesprek? Wat betreft de toekomst hopen de jongeren op een vervolg op de Chill-ROOM, een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ‘chillen’. Het liefst wel een grote plek.
23 oktober 2007

Mail afvaloverlast in Blok 35

Op 22 oktober ontvangt Het Blauwe Huis een e-mail van een bewoner uit Blok 35. Sinds de komst van de Chill-ROOM valt het de bewoners op dat er meer afval in en om Het Blauwe Huis ligt. Hieronder een toelichting over het prullenbakbeleid op IJburg.


Date: dinsdag 23 oktober 2007 13:17
From: Het Blauwe Huis
To: bewoner Blok 35
Subject: Chill -ROOM

Dag,

Misschien een interessante toevoeging. Zowel van de jongeren als op het Spreekuur van de wethouder Dennis Straat is al vaker naar voren gekomendat er weinig prullenbakken zijn op IJburg. Bij andere bewoners opIJburg is de wens naar meer prullenbakken al naar voren gekomen. Nuvertelde Dennis Straat dat het stadsdeel verantwoordelijk is voor hetschoonhouden en het legen van prullenbakken op de openbare weg/ ruimte.Echter, de binnenruimten van de woonblokken zijn overal eigendom van deVVE en hier komt de schoonmaakdienst van het stadsdeel dus niet.

Het stadsdeel heeft daarom aangeboden dat als men extra prullenbakkenwil, kan een VVE deze zelf aanschaffen en een regeling treffen met hetstadsdeel dat deze meegenomen worden door de schoonmaakdienst. Ditgebeurt dan op de dagen en tijden dat het stadsdeel zijn ronde doet opIJburg. Wellicht is dit interessant om te weten.

Met vriendelijke groet,

Het Blauwe Huis19 oktober 2007

''En van Omar horen wij meer...''


Astrid Kuiper schrijft op haar weblog over het ''politiek'' optreden van Omar en Oussama. Wat willen de jongeren? En hoe doen ze hun best om dit voor elkaar te krijgen? Lees het bericht van 12 oktober!!!

11 oktober 2007

succesvolle inspraak van ''onze ambassadeur'' Omar Barkaoui!

''Na overleg met de fractieleider van Groen links, die 1 augustus op de debat-avond was (Astrid Kuiper red.), heeft Omar (rechts op de foto) dinsdagavond jl., met morele ondersteuning van Oussama (links op de foto) en Richard (Yeboah red.) en na wat voorbereiding met Jan (Heunen red.), met groot succes ingesproken bij de stadsdeelraad Zeeburg.

Hij heeft de ontwikkelingen tot nu geschetst, waaronder ook de tegenvallers met het stadsdeel en aangegeven wat we graag zouden willen aan helderheid en eventuele toezeggingen. Gisteren werd ik gebeld door de griffie, door degene die ik ook bij de voorbereiding aan de lijn had gehad. deze man wilde even laten weten hoe zeer er waardering was voor de inspraak van Omar, die als een volleerd spreker en zelfs conferencier de zaal 'plat' had gekregen. (..)'' door Jan Heunen

Ook Oussama bedankt voor je inzet!!!

Common Room Productions, nog een beetje Chill-ROOM

Er is een huis aan de Campbell Road nummer 34 in Oost London. Ella Gibbs, kunstenares en momenteel bewoonster van Het Blauwe Huis, werd gevraagd om met het pand aan de gang te gaan. Ze starte het project Common Room Productions om de jongeren, die in het huis wonen, te helpen het ''common room'' huis persoonlijk te maken.

Stel het begin je voor als de kale, witte en lege Chill-ROOM anno juli 2007... en kijk hoe de Chill-ROOM er nu uitziet. Een plek waar de bewoners zich thuis voelen... een plek met oa persoonlijke tags, kleurend op de muren. Voor meer info, foto's en filmpjes over dit project kijk op http://www.commonroomproductions.org/

07 oktober 2007

Voetbaltoernooi in de Gym

Op zondag 7 oktober hebben de jongeren een voetbaltoernooi georganiseerd in de Gym aan Mattenbiesstraat. Vooraf hadden de jongeren samen met Clarence afspraken gemaakt over de aanvang, de wedstrijdtijden, de spelregels, het aantal personen en de teams. Om 18.00 hadden de jongeren zich verzameld en zijn zij gezamenlijk naar de Gym gelopen. Naast de jongeren van IJburg kwamen er ook jongeren uit andere stadsdelen die hun eigen team hebben samengesteld. Er waren 5 teams van vier personen en na twee doelpunten werden de teams gewisseld.

Het voetbaltoernooi was een succes met een opkomst van 40 jongeren. Volgens Clarence was dit voetbaltoernooi een start om meer activiteiten samen met de jongeren te organiseren. Naast elkaar ontmoeten en praten in de Chill-ROOM hebben de jongeren ook geleerd hoe je zelf een activiteit kan organiseren. Het samenspel van de jongeren verliep goed en de jongeren vonden het leuk om naast het chillen ook samen te sporten.

04 oktober 2007

Wat ik aan al de talentvollen hangjongeren niet snap...

''Wibaut'' schrijft onderstaande reactie op het artikel van Astrid Kuiper:
Hm, ruimtegebrek? waarom niet een goed mokumse oplossing in de nieuwe stadswijk toepassen? Immers zijn op Ijburg volgens mijn eigen observaties bij verre niet alle gebouwen in gebruik, sommige staan alweer maanden na oplevering leeg en wachten op de ‘ beste bieder ‘ die zich dan maar niet manifesteert.

Wat ik aan al de talentvollen hangjongeren niet snap, is dat ze dan VOOR al deze leegstand op straat blijven hangen ipv hun talenten in praktijk te brengen en een oplossing voor hun ruimtegebrek te verzinnen. affijn: pak een koevoet en verschaf e toegang tot de chillplek van je dromen! Uiteindelijk is die weliswaar even tijdelijk als al de spelplekken en scholen die hier aangehaald worden, maar tenminste bepaal je zelf wat erin gaat gebeuren: vrijheid is het recht op het gezamelijk inrichten van jullie eigen levens zonder de bemoeinis van allerlei authortiteiten. En ach, vrijheid word niet gegeven maar genomen! lees ook de handleiding op: http://www.molli.nl/index.php?id=469

Zeeburgse jongeren in Design-TeamJaja de IJburgse jongeren zijn niet de enige die zich bezig houden met hun eigen jongerenplek. De Zeeburgse jongeren van jongerencentrum Het Karrewiel hebben ook meegedacht en meeontworpen aan hun toekomstige Karrewiel. Een artikel over het nieuwe ontwerp in de zeeburgerkrant lees je hier. (het artikel is van juli 2006)

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de Chill-ROOM? Wat kan de Chill-ROOM van het Karrewiel leren? (en eventueel andersom) De Chill-ROOM is tijdelijk? De Chill-ROOM is echt van begin tot eind gebouwd en ontworpen door de jongeren zelf? De Chill-ROOM is een kunstproject, geen overheidsproject? De Chill-ROOM maakt een eventueel ''Karrewiel IJburg'' mogelijk? Met andere woorden De Chill-ROOM heeft ook een discussiefunctie? Het kaart een ondererkend probleem aan op IJburg? Het Karrewiel is mogelijk gemaakt omdat de gemeente erkend heeft dat er een jongerenplek nodig is? Het Karrewiel heeft geen discussiefunctie?

En niet te vergeten... IJburgse jongeren!!! Wat vinden jullie eigenlijk van dit ontwerp??? Mag het toekomstige buurthuis op IJburg ook zo flashy groen met organische vormen, rieten meubilair en bloemetjes behang ontworpen zijn?

De Chill-ROOM sociale kunst?

Wat is dat kunst en sociale cohesie? En wat is de meerwaarde van deze sociaal geengageerde kunst? Onlangs was er een symposium in Paradiso over deze vraag. De Chill-ROOM als jongerenplek werd door Jeanne van Heeswijk, initiatiefneemster van Het Blauwe Huis en spreker tijdens het symposium, genoemd als voorbeeld van sociale geengageerde kunst... Een verslag van het symposium is te vinden op http://www.skor.nl/artefact-3394-nl.html In de een na laatste alinea wordt de Chill-ROOM, aka jongerenplek, genoemd.

30 september 2007

Chill-ROOM jongeren helpen bij de Auto Hotel.

In het weekend van 28, 29 en 30 september organiseert Het Blauwe Huis een Autohotel op Steigereiland-Noord. Jongeren van de Chill-ROM zijn gevraagd om gedurende dit weekend medewerker te zijn. Een groep van 10 jongeren helpt dit weekend mee in de organisatie van het Autohotel. De jongeren helpen mee met het opbouwen, het inrichten van de auto’s tot hotelkamers, boodschappen doen, de catering en het afbouwen. Aan het einde van het weekend overhandigt Clarence de jongeren een certificaat voor succesvolle deelname aan het Autohotel.

De week erna krijgen de jongeren uitbetaald voor hun werkzaamheden. Jason komt twee uur na zijn uitbetaling zijn nieuwe aangekochte schoenen laten zien.

25 september 2007

Presentatie Qrius

Onderzoeksbureau Qrius zoekt begin september contact met Het Blauwe Huis. Zij willen de presentatie van hun jongerenonderzoek graag in Het Blauwe Huis presenteren. Het bureau doet 2-jaarlijks een landelijk onderzoek naar onder andere de leefomgeving, studie, baantjes, vrije tijd, en mediagebruik van jongeren in Nederland. Het Blauwe Huis vonden zij een interessante locatie vanwege de discussie rond jongeren op IJburg.

Op dinsdag 25 september vertellen Omar, Joanne, Justin, Clarence voor een groep genodigden van 50 mensen over het project de
Chill-ROOM en wonen op IJburg. Aan het einde van de presentatie geven meerdere jongereneen rondleiding over de Chill-ROOM.

24 september 2007

De Chill-ROOM in 12 minuten ONLINE

Daar is ie dan eindelijk ook online!!! De Chill-ROOM film. We hebben hem al vaak kunnen zien.
Zo ook tijdens de Blauwe Huis Cinema. Maar nu is de film ook hier te zien. Kijk en vertel het
voort. Laat zien wat de jongeren van IJburg kunnen!

12 september 2007

Chill-ROOM tijdens de Blauwe Huis Cinema

It's movie time!!! De afgelopen maanden hebben we hard
gewerkt. We hebben ontworpen, de Chill-ROOM gebouwd,
We hebben debatten gevoerd en we zijn bezig geweest met
het inrichten van De Chill-ROOM. Dit hele proces is door
Ingrid Meus op film vastgelegd.

14 September is deze film, De Chill-ROOM in 12 minuten,
te zien tijdens de Blauwe Huis Cinema! Vanaf 20.30 kan je
in een strandstoel neerploffen en de Cinema gaat starten. Meer info? Kijk op plukdenacht.nl voor meer info over het programma en de organisatoren van dit film event. Of kijk op blauwehuis.org.

11 september 2007

Nog meer Chill-ROOM in de publiciteit

Astrid Kuiper, lid van Groen Links, was onlangs op de Chill-ROOM debatavond in Het Blauwe Huis. Ze heeft een bericht geplaatst op de Zeeburg weblog. Kijk, lees mee en klik hier.
AT5 GESPOT, media cafe TIJ spot de debatavond 1 augustus in Het Blauwe Huis en plaats een filmpje op internet over deze avond. Klik hier.
Amsterdam-ijburg.startpagina.nl, Jawel de Chill-ROOM heeft een heuze vermelding op de startpagina van IJburg. Bewonder en kijk onder het kopje vrijetijd/cultuur/sport.
Xandra's IJburg-blog schrijft een artikel ''Op IJburg schittert overheid door afwezigheid''. Uiteraard komen ook de ''hangjongeren'' aan bod. Lees het artikel en vergeet vooral niet de reactie te lezen onderaan het artikel!!!07 september 2007

CLARENCE BOUWT MEE

Ik ben Clarence Samuel en ik ben jongeren begeleider op IJburg van de chillroom. Ik ben een jonge man van 23 jaar, ik woon zelf ook op IJburg en ik ben vader van 2 prachtige kinderen. Ik studeer J.W (jongerenwerk) aan het ROC Oude Kerkerdijk. De reden waarom ik voor deze opleiding heb gekozen, is omdat ik begrijp hoe jongeren communiceren. Ik ben zelf ook jong en ik begrijp de belevingswereld van jongeren. Maar ik ga weer aan de slag met de jongeren van ijburg. Als je iets wilt weten over de chillroom dan kan u zelf langskomen. Nu de scholen begonnen zijn, is de Chill-ROOM van woensdag t/m zaterdag van 16.00-22.00 geopend.

Doei doei.

01 september 2007

Start stage Clarence Samuel


Opleiding ROC ‘Assistent Jongerenwerk’. Clarence zal 20 uur per week stage lopen bij Het Blauwe Huis en het project de Chill-ROOM. Naast het begeleiden van de jongeren, zal hij samen met de jongeren een activiteitenprogramma maken.

30 augustus 2007

Wethouder Jan Hoek op bezoek in de Chill-ROOM

Na alle verhalen over de Chill-ROOM wil de wethouder Jan Hoek graag met eigen ogen komen kijken naar de Chill-ROOM. Jan Heunen en Clarence geven hem een rondleiding en uitleg over het project.

Email sp-zeeburg

Date:  Thu, 30 Aug 2007 21:04:05 +0200
From:  Gerrit <-------@gmail.com>
To:  info@blauwehuis.org
Subject: Kerngroepvergadering SP; onderwerp Chill-room

Gisteravond is het item 'Chill-room' aan de orde gekomen bij de kerngroepvergadering van de SP. (Daar hadden we elkaar eerder in de week al over gesproken over de telefoon).
De hele situatie is typerend voor heel Zeeburg, en er zijn de volgende punten uitgekomen:
-Hoewel het budget "Jong Zeeburg" bevroren is, zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om via het overkoepelende budget ("Jong in Amsterdam") subsidie aan te vragen. Dat zou dan mogelijk moeten zijn via het stadsdeel.
-De jongerenafdeling van de SP, Rood, wordt door de voorzitter op de hoogte gebracht en we gaan bekijken of zij vanuit hun organisatie meer mogelijkheden hebben.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Tijhof

webredacteur SP Zeeburg

10 augustus 2007

Het Parool over de Chill-ROOM

Loes de Fauwe van Het Parool was ook aanwezig op de bijeenkomst 1 augustus. Bovenstaand het artikel dat ze naar aanleiding van de bijeenkomst heeft geschreven in Het Parool. Klik op het artikel voor de ware grote en leesbare variant!

Filmpje ONLINE

Ja ja Media Cafe TIJ heeft een filmpje geplaatst van de bijeenkomst afgelopen woensdag 1 augustus in Het Blauwe Huis. De bijeenkomst met de Chill-jongeren en de buurtbewoners. Wat vinden de jongeren? Wat vinden de buurtbewoners? Hoe denkt iedereen over de Chill-ROOM? En hoe zit het met de jongeren en de 'hun toekomstige buurthuis'? Klik hier om het filmpje te bekijken.

01 augustus 2007

Bijeenkomst Chill-ROOM met bewoners

"Het is heel raar dat je een eiland bedenkt maar er niet aan denkt dat daar ook jongeren zullen zijn."

31 juli 2007

Daar is ie dan! Het sleutelcontract


Bovenstaand het sleutelcontract met de huisregels van de Chill-ROOM. De jongeren die de sleutel willen ontvangen, zullen dit contract ondertekenen. Alle gebruikers van de Chill-ROOM hebben zich te houden aan deze huisregels. De huisregels hangen in de Chill-ROOM of zijn in het Blauwe Huis op te halen. De huisregels zijn mede opgesteld naar aanleiding van gesprekken met de jongeren en de buurtbewoners.

30 juli 2007

OPENINGSTIJDEN

JAAA!!! Daar zijn ze dan. De openingstijden! Vanaf deze week (week 31) is de Chill-ROOM iedere woensdag tot en met zaterdag onder begeleiding open van 12.00 tot 22.00. Als je een sleutel hebt, kan je zelf naar binnen. Als je geen sleutel hebt dan kan je binnen in Het Blauwe Huis vragen om de sleutel. Alle gebruikers van de Chill-ROOM hebben zich te houden aan de huisregels. De huisregels hangen in de Chill-ROOM of zijn in Het Blauwe Huis op te halen.

Sleutel ophalen en infobijeenkomst

Maandagavond 30 juli van 19.00 tot 21.00 kan de sleutel van de Chill-ROOM opgehaald worden. Als je de sleutel wilt ontvangen. Neem dan 5 euro borg mee. Ook zal je het sleutelcontract met de huisregels moeten tekenen. Daarnaast is er een infobijeenkomst over het programma van de Chill-ROOM voor de komende 2 maanden. Jongeren! Komt allen.

25 juli 2007

Ben Klappe brengt vloerbedekking!!!

Ben Klappe, stadsdeelmedewerker Jong Zeeburg, heeft de Chill-ROOM een stuk stadsdeelvloerbedekking gedoneerd. Bedankt! De jongeren gingen meteen aan de slag de vloerbedekking passend in te Chill-ROOM neer te leggen.


24 juli 2007

Officiele uitnodiging 1 augustusBetreft: bijeenkomst Chill-ROOM woensdag 1 augustus 19.30

Aan de bewoners IJburg,

Op zaterdag 14 juli heeft de feestelijke opening van de Chill-ROOM plaatsgevonden en is deze door de jongeren in gebruik genomen. De afgelopen twee weken is er een uitgebreide discussie ontstaan over de Chill-ROOM op het forum van IJbrug. Blijkbaar zijn er nog vragen en onduidelijkheden rondom het project.


De discussie rondom de jongerenproblematiek is ons bekend. Vandaar dat vanuit Het Blauwe Huis een kunstenaar de noodzaak zag om met een kunstproject beeld en vorm te geven aan deze discussie. De Chill-ROOM is een ontmoetings- en discussieplatform om met jongeren, professionele begeleiders en buurtbewoners gezamenlijk te komen tot een voorstel voor een plek voor jongeren. De Chill-ROOM zelf is dus niet die plek, maar het atelier waar die plek de komende tijd ontwikkeld wordt.


De Chill-ROOM is een tijdelijk project wat 4 maanden duurt waarbij jongeren zelf voorwaarden formuleren voor een jongerenplek op IJburg. Wat is er nodig, hoe ziet het er uit, waar zou het moeten komen, hoe zit het met beheer, kan zelf beheer, wat voor activiteiten moeten er komen, hoe worden zij door anderen gezien, klopt dat beeld, hoe willen ze gezien worden en kan zo iets wel werken? Dit alles onderzoeken ze door activiteiten als fotograferen, filmen, tekenen schrijven en door te discussiëren. Natuurlijk doen zij dit niet alleen, maar onder begeleiding van experts, ouders en heel belangrijk met bewoners van IJburg. Na afloop komt er een presentatie van een voorstel voor een ruimte en locatie ergens op IJburg wat niet alleen uitgevoerd kan worden, maar ook door bewoners breed gedragen wordt.

Het Blauwe
Huis probeert ook hiermee een bijdrage te leveren aan het culturele leven van een nieuwe wijk als IJburg. Jongerencultuur maakt hier ook deel van uit. Doel van Het Blauwe Huis is een actieve, actuele en positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van IJburg.
Het is voor ons dan ook erg belangrijk om dit in goede communicatie en harmonie met de omgeving en omwonende te doen, als mede op een veilige en verantwoorde wijze.

Wellicht heeft u ook ideeën over een plek voor jongeren op IJburg of zijn er vragen over de openingstijden, het activiteitenprogramma of de begeleiding van de Chill-ROOM. We nodigen u allen dan ook van harte uit om deel te nemen aan de eerste Chill-ROOM bijeenkomst op woensdag 1 augustus om 19.30. Hier kunt u natuurlijk terecht met aanvullende vragen of opmerkingen.


We hopen u bij de bijeenkomst welkom te mogen heten.


Het Blauwe Huis
06-3859 5379

info@blauwehuis.org

20 juli 2007

IJburg bouwt mee

'Om bij het Chill-ROOM project tot een goed resultaat te kunnen komen is het voor Het Blauwe Huis belangrijk om zowel positieve als negatieve reacties mee te nemen in de discussie rondom het ontwikkelen van een voorstel voor de toekomstige jongerenplek. Het is belangrijk dat reacties gedeeld worden met alle IJburgers, inclusief de jongeren. Het Blauwe Huis nodigt iedereen dan ook uit deel te nemen aan de eerste Chill-ROOM bijeenkomst op woensdag 1 augustus om 19.30. Hier kan iedereen natuurlijk terecht met alle aanvullende vragen of opmerkingen.' Voor het officiele en complete bericht kijk op IJbrug.nl

19 juli 2007

Een jongerenplek. Wat vindt jij?

Op IJbrug.nl worden vragen gesteld over de Chill-ROOM: 'Wat zijn de openingstijden dat de jongeren naar binnen kunnen?', 'Is er op alle dagen dat er toegang is permanente begeleiding aanwezig?', 'Welke activeiten worden er ontplooid om te komen tot een definitief voorstel? Enkele vragen. Wat kunnen de antwoorden zijn? Hoe denk jij er over? Hoe zou de definitieve jongerenplek op IJburg volgens jou georganiseerd moeten zijn?

18 juli 2007

Reacties uit IJburg

Op IJbrug.nl is een discussie gaande over de Chill-ROOM. Kijk op deze link om deze discussie te volgen. Iedereen wordt uitgenodigd reacties over de Chill-ROOM te plaatsen. Dit kan ook hier op de Chill-ROOM weblog. Na aanmelden (rechtboven op deze pagina, in de grijze balk) kan je berichten plaatsen. Aanmeldgegevens 'gebruikersnaam: wijbouwenzelf@gmail.com en 'wachtwoord: chillroom'. We zien de reacties graag tegemoet.

17 juli 2007

Ideeen voor de Chill-ROOM???

Heb je ideeen voor de Chill-ROOM. Kom langs op het spreekuur van Ingrid in Het Blauwe Huis iedere maandagavond tussen 19.00 en 21.00. Dan gaan we samen kijken wat we kunnen organiseren en realiseren. Je mag met allerlei vragen bij me langskomen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de Chill-ROOM of over te organiseren activiteiten...

Chill-ROOM OPEN

Ondanks dat jullie nog geen sleutel hebben van de Chill-ROOM kunnen jullie woensdag 18 juli de hele dag tot zonsondergang de Chill-ROOM gebruiken. Ook kunnen jullie zaterdag 21 juli de Chill-ROOM gebruiken tot 18.00. Irene zal de deur open doen. Vanaf 21 juli hebben jullie zelf de sleutel.

!! SLEUTEL-OPHAAL-DAG !!

Zaterdag 21 juli tussen 13.00 en 14.00 kan je de sleutel van de Chill-ROOM ophalen in Het Blauwe Huis. Belangrijk! Je kan een sleutel krijgen als je:

-aanwezig bent geweest op één of meerdere ontwerpbijeenkomsten
-20 euro borg betaald
-de spelregels ondertekent
-persoonsgegevens opgeeft

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de sleutel zaterdag op te halen, kom dan op maandagavond 23 juli tussen 19.00 en 21.00 in Het Blauwe Huis langs. Ingrid heeft dan spreekuur. Je kan dan ook langskomen met ideeen, plannen en activiteiten voor de verdere ontwikkeling van de Chill-ROOM.

16 juli 2007